Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu okres walnych zebrań sprawozdawczych . Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok.  Przeprowadzenie corocznych zebrań  sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych wynika ze statutu. Miłym akcentem podczas zebrań było wręczenie zasłużonym 9 druhom medali za zasługi dla pożarnictwa.Pierwsze z trzech  zaplanowanych zebrań  odbyło się 11 stycznia 2014 r.  w świetlicy wiejskiej w Marcinowicach. W spotkaniu uczestniczyli miejscowi druhowie pod przewodnictwem prezesa Henryka Krzyśkowa. Wśród zaproszonych gości obecni byli Jan Mieszała – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaworze, Jan Grygorcewicz – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaworze, Maciej Płóciennik – Komendant Powiatowy  PSP w  Jaworze, Tomasz Kita – Zastępca Dowódcy JRG w Jaworze, Piotr Kuchnio – bryg. w stanie spoczynku, Mieczysław Stadnicki – członek honorowy Zarządu O/Gminnego ZOSP RP w Mściwojowie,  Zbigniew Potocki – Komendant Gminny ZG OSP, Mariusz Foryś – Wójt Gminy Mściwojów  oraz Mariusz Dębicki – sołtys wsi. Zebraniu przewodniczył Jan Mieszała. Sprawozdanie z działalności OSP za miniony rok przedstawił  komendant dh Tomasz Soroka . Jednostka liczy 29 członków, w tym jednego honorowego i sześciu wspierających. Posiada chłopięcą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą liczącą 10 osób. OSP ma powołaną  Jednostkę  Operacyjno-Techniczną. W 2013 r. strażacy wyjeżdżali do akcji 36 razy, do pożarów 12 razy, a do innych zdarzeń 23 razy, alarmy fałszywe 1 raz. Komendant stwierdził, że działania ich nie ograniczają się wyłącznie do gaszenie pożarów. Wyjeżdżają do wypadków drogowych, miejscowych zagrożeń, tj. palących się pozostałości roślinnych na rowach, połamanych drzew czy zdjęcia kokonu os lub pszczół.  OSP jest również aktywna w życiu Związku OSP RP – w 2013 r. zdobyła I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych zorganizowanych w Grzegorzowie. W roku sprawozdawczym zakupiono nowy sprzęt strażacki: hełm strażacki Vulkan 4 szt., ubranie specjalne ochronne NOMEX  szt. 1, kominiarki strażackie szt. 4, rękawice specjalne FIRE MAX par 4, buty gumowe strażackie par 2, buty strażackie specjalne  par 4,  Zbiornik wodny składany  2 500 l ,  1 prądownicę TURBOAUTOMATIK,  węże tłoczne Q 52 i Q75 szt. 6, latarki Propoliner szt. 4. W ramach prac społecznych strażacy przeprowadzili remont i konserwacje sprzętu pożarowego oraz uporządkowali plac wokół budynku strażnicy. Członkowie OSP jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium oraz zatwierdzili plan działalności i plan finansowy na rok 2014. Ochotnicy w roku bieżącym planują  pomalować boksy garażowe,  zakupić  prostownik, sprężarkę oraz bramę garażową.
Kolejne z zaplanowanych  zebrań odbyło się 8 lutego 2014 r.   w Targoszynie. Swoją działalność podsumowali strażacy z OSP Targoszyn. Głównymi punktami zebrania były sprawozdania organów statutowych oraz sprawy bieżące miejscowej jednostki przedstawione multimedialnie. Na spotkanie przybyli oprócz członków OSP zaproszeni goście: Jan Mieszała, Zbigniew Potocki, Wójt Gminy  – Mariusz Foryś i Piotr Pieniążek. W sprawozdaniach pochwalono się osiągnięciami jednostki, a było to między innymi  remont motopompy Po5 oraz konserwacja zakupionego samochodu pożarniczego Jelcz 005  w czynie społecznym.  Prace społeczne ochotnicy wycenili na kwotę 500 zł. Zakupili w 2013 r. mundury koszarowe szt. 2, rękawice specjalne FIRE MAX par 4,  Rozdzielach kulowy szt. 1,  buty strażackie par 3.  Kolejnych trzech ochotników  podniosło swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursie podstawowym jednoetapowym strażaka ochotnika. Strażacy z Targoszyna  zorganizowali festyn z okazji Dnia Strażaka, zabawę andrzejkową oraz pomagali  przy organizacji festynu „Targoszyński Scyzoryk”. W planach działania na rok 2014 zapisano remont wieży budynku remizy, dalsze prace wykończeniowe przy remoncie boksu garażowego oraz zakup sprzętu strażackiego. Zebrani członkowie  OSP jednogłośnie zatwierdzili wszystkie sprawozdania i udzielili absolutorium dla Zarządu. Jednostka OSP Targoszyn w roku 2013 zrzeszała 20 członków , w tym 4 wspierających. Posiada  MDP liczącą 12 osób. Ostatnie z planowanych zebrań odbyło się w Mściwojowie 14 lutego br. W spotkaniu uczestniczyli  Jan Mieszała – Prezes  ZP ZOSP RP w Jaworze,  Mariusz Sobecki  Z –ca  Komendanta Powiatowego  PSP w Jaworze,  Zbigniew Potocki – Komendant Gminny OSP, Piotr Kuchnio – bryg. w stanie spoczynku,  Mieczysław Stadnicki – członek honorowy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Mściwojowie, Wójt Gminy – Mariusz Foryś oraz Pani Ewa Zasławska – sołtyswsi.
Sprawozdanie z działalności OSP  przedłożył naczelnik dh Tomasz Siczek. OSP Mściwojów liczy 30 członków zwyczajnych, 12 wspierających i 5 honorowych. W okresie sprawozdawczym przybyło 2 członków czynnych i 2 członków wspierających. W ramach OSP działa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 10 druhów. OSP posiada powołaną Jednostkę Operacyjno-Techniczną w składzie 22 osoby.  W 2013 roku strażacy wyjeżdżali do zdarzeń 23 razy, w tym 10 do pożarów i 12 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy. Kolejnych trzech ochotników  podniosło swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursie podstawowym jednoetapowym  strażaka. OSP w roku sprawozdawczym   otrzymała nieodpłatnie z Komendy Powiatowej PSP  w Jaworze samochód pożarniczy Jelcz 004,    zakupiła 4 mundury koszarowe, dyski sygnalizacyjne 1 kpl., prądownice TORBOMATIC szt. 2, węże tłoczne Q52 szt..10, hełmy bojowe VULCAN szt. 6. Wymieniona została maska do aparatu FENZY oraz zakupiono  przyczepkę-lawetę pod  łódź  OLIWIA. Komisja rewizyjna nie wniosła uwag do sprawozdania finansowego i z działalności OSP. Członkowie  jednogłośnie  udzielili absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy oraz zatwierdzili plan działalności i plan finansowy na 2014 r. Strażacy planują zakupić: narzędzie ratownicze HOOLIGAN,  2 ubrania koszarowe, 6 hełmów strażackich, 2 pary butów specjalnych strażackich, buty gumowe strażackie oraz  wymienić  okna w pomieszczeniu gospodarczym  a także  ułożyć płytki podłogowe  i wykonać malowanie ścian w pomieszczeniach garażowych.
W trakcie  zebrań   gratulując  Zarządom OSP uzyskania absolutorium  Wójt Gminy Mariusz Foryś podziękował druhom za  zaangażowanie i bezinteresowne niesienie pomocy innym. Natomiast przedstawiciele Komendy  Powiatowej  PSP w Jaworze dziękowali  ochotnikom  za dobrą współpracę  podczas prowadzonych akcji ratowniczych oraz za poświecenie w ratowaniu ludzkiego mienia i życia. We wszystkich zebraniach z ramienia gminy uczestniczyła Barbara Fijałkowska, która  zajmuje się między innymi  sprawami związanymi z ochroną przeciwpożarową.  Zebrania kończyły się tradycyjnym strażackim poczęstunkiem  oraz  dyskusją w której udział brali druhowie i zaproszeni goście.